ru_RU
  Телефоны: (+371) 27049449, 29227274  Skype: GUGL.lv
е-обзор | LB курсы | PVN регистр | ES PVN | VID EDS | 1188.lv


Grāmatvedība un Grāmatvedības Lietvedība
«
»


Сегодня (05.04.20)
Именины:

Vija, Vidaga, Aivija

Nace 2

Nace 2. redakcija, kas apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006.

Regulas ieviešanas mērķis ir izveidot kopēju saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā, lai apkopotu visu dalībvalstu statistikas datus pa saimnieciskās darbības veidiem un veiktu ekonomiskās statistikas starptautisku salīdzināšanu. Regulu piemēro no 2008. gada 1. janvāra.Profesiju saraksts kodu augošā secībā
(LR Uzņēmumu reģistrs informācija)

NACENosaukums
ALAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
01Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
01.1Viengadīgo kultūru audzēšana
01.11Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
01.12Rīsu audzēšana
01.13Dārzeņu audzēšana
01.14Cukurniedru audzēšana
01.15Tabakas audzēšana
01.16Šķiedraugu audzēšana
01.19Citu viengadīgo kultūru audzēšana
01.2Daudzgadīgo kultūru audzēšana
01.21Vīnogu audzēšana
01.22Tropu un subtropu augļu audzēšana
01.23Citrusaugļu audzēšana
01.24Sēkleņu un kauleņu audzēšana
01.25Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana
01.26Eļļas augu audzēšana
01.27Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana
01.28Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana
01.29Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana
01.3Augu pavairošana
01.30Augu pavairošana
01.4Lopkopība
01.41Piena lopkopība
01.42Citu liellopu audzēšana
01.43Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana
01.44Kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku audzēšana
01.45Aitu un kazu audzēšana
01.46Cūkkopība
01.47Putnkopība
01.49Citu dzīvnieku audzēšana
01.5Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
01.50Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
01.6Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas
01.61Augkopības papilddarbības
01.62Lopkopības papilddarbības
01.63Palīgdarbības pēc ražas novākšanas
01.64Sēklu apstrāde sējai
01.7Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
01.70Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
02Mežsaimniecība un mežizstrāde
02.1Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
02.10Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
02.2Mežizstrāde
02.20Mežizstrāde
02.3Meža produktu vākšana
02.30Meža produktu vākšana
02.4Mežsaimniecības palīgdarbības
02.40Mežsaimniecības palīgdarbības
03Zivsaimniecība
03.1Zvejniecība
03.11Jūras zvejniecība
03.12Saldūdens zvejniecība
03.2Akvakultūra
03.21Jūras akvakultūra
03.22Saldūdens akvakultūra
BIEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
05Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve
05.1Akmeņogļu ieguve
05.10Akmeņogļu ieguve
05.2Brūnogļu (lignīta) ieguve
05.20Brūnogļu (lignīta) ieguve
06Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve
06.1Jēlnaftas ieguve
06.10Jēlnaftas ieguve
06.2Dabasgāzes ieguve
06.20Dabasgāzes ieguve
07Metāla rūdu ieguve
07.1Dzelzsrūdu ieguve
07.10Dzelzsrūdu ieguve
07.2Krāsaino metālu rūdu ieguve
07.21Urāna un torija rūdu ieguve
07.29Citu krāsaino metālu rūdu ieguve
08Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
08.1Akmeņu, smilšu un māla ieguve
08.11Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve
08.12Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
08.9Citur neklasificēta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
08.91Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve
08.92Kūdras ieguve
08.93Sāls ieguve
08.99Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība
09Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
09.1Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
09.10Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
09.9Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
09.90Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
CAPSTRĀDES RŪPNIECĪBA
10Pārtikas produktu ražošana
10.1Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana
10.11Gaļas pārstrāde un konservēšana
10.12Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana
10.13Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana
10.2Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
10.20Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
10.3Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
10.31Kartupeļu pārstrāde
10.32Augļu un dārzeņu sulas ražošana
10.39Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
10.4Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana
10.41Eļļu un tauku ražošana
10.42Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana
10.5Piena produktu ražošana
10.51Piena pārstrāde un siera ražošana
10.52Saldējuma ražošana
10.6Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana
10.61Graudu malšanas produktu ražošana
10.62Cietes un cietes produktu ražošana
10.7Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana
10.71Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana
10.72Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana
10.73Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana
10.8Citu pārtikas produktu ražošana
10.81Cukura ražošana
10.82Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana
10.83Tējas un kafijas pārstrāde
10.84Garšvielu un piedevu ražošana
10.85Gatavu ēdienu ražošana
10.86Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana
10.89Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana
10.9Dzīvnieku barības ražošana
10.91Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
10.92Mājdzīvnieku barības ražošana
11Dzērienu ražošana
11.0Dzērienu ražošana
11.01Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana
11.02Vīnu ražošana no vīnogām
11.03Sidra un citu augļu vīnu ražošana
11.04Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām
11.05Alus ražošana
11.06Iesala ražošana
11.07Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana
12Tabakas izstrādājumu ražošana
12.0Tabakas izstrādājumu ražošana
12.00Tabakas izstrādājumu ražošana
13Tekstilizstrādājumu ražošana
13.1Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
13.10Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
13.2Tekstilmateriālu aušana
13.20Tekstilmateriālu aušana
13.3Tekstilmateriālu apdare
13.30Tekstilmateriālu apdare
13.9Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana
13.91Adīto un tamborēto audumu ražošana
13.92Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
13.93Paklāju un grīdsegu ražošana
13.94Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana
13.95Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
13.96Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana
13.99Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana
14Apģērbu ražošana
14.1Apģērbu ražošana, izņemot kažokādu apģērbu
14.11Ādas apģērbu ražošana
14.12Darba apģērbu ražošana
14.13Pārējo virsdrēbju ražošana
14.14Apakšveļas ražošana
14.19Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana
14.2Kažokādu izstrādājumu ražošana
14.20Kažokādu izstrādājumu ražošana
14.3Trikotāžas izstrādājumu ražošana
14.31Trikotāžas zeķu ražošana
14.39Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana
15Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
15.1Ādu miecēšana un apstrāde; ceļojuma piederumu, somu un zirglietu piederumu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana
15.11Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana
15.12Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana
15.2Apavu ražošana
15.20Apavu ražošana
16Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
16.1Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
16.10Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
16.2Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
16.21Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana
16.22Parketa paneļu ražošana
16.23Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana
16.24Koka taras ražošana
16.29Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
17Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
17.1Celulozes, papīra un kartona ražošana
17.11Celulozes (papīrmasas) ražošana
17.12Papīra un kartona ražošana
17.2Papīra un kartona izstrādājumu ražošana
17.21Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana
17.22Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana
17.23Rakstāmpapīra ražošana
17.24Tapešu ražošana
17.29Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana
18Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
18.1Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības
18.11Laikrakstu iespiešana
18.12Cita veida izdevumu iespiešana
18.13Salikšana un iespiedformu izgatavošana
18.14Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības
18.2Ierakstu reproducēšana
18.20Ierakstu reproducēšana
19Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
19.1Koksēšanas produktu ražošana
19.10Koksēšanas produktu ražošana
19.2Naftas pārstrādes produktu ražošana
19.20Naftas pārstrādes produktu ražošana
20Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
20.1Ķīmisko pamatvielu, minerālmēslu un slāpekļa savienojumu, plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās
20.11Rūpniecisko gāzu ražošana
20.12Krāsvielu un pigmentu ražošana
20.13Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana
20.14Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana
20.15Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
20.16Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
20.17Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās
20.2Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
20.20Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
20.3Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
20.30Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
20.4Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
20.41Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana
20.42Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
20.5Pārējo ķīmisko vielu ražošana
20.51Sprāgstvielu ražošana
20.52Līmju ražošana
20.53Ēterisko eļļu ražošana
20.59Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
20.6Sintētisko šķiedru ražošana
20.60Sintētisko šķiedru ražošana
21Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
21.1Farmaceitisko pamatvielu ražošana
21.10Farmaceitisko pamatvielu ražošana
21.2Farmaceitisko preparātu ražošana
21.20Farmaceitisko preparātu ražošana
22Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
22.1Gumijas izstrādājumu ražošana
22.11Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana
22.19Citu gumijas izstrādājumu ražošana
22.2Plastmasas izstrādājumu ražošana
22.21Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
22.22Plastmasas iepakojuma ražošana
22.23Plastmasas būvelementu ražošana
22.29Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
23Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
23.1Stikla un stikla izstrādājumu ražošana
23.11Lokšņu stikla ražošana
23.12Lokšņu stikla formēšana un apstrāde
23.13Dobo stikla izstrādājumu ražošana
23.14Stikla šķiedras ražošana
23.19Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus
23.2Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
23.20Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
23.3Keramikas būvmateriālu ražošana
23.31Keramikas flīžu un plākšņu ražošana
23.32Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana
23.4Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana
23.41Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana
23.42Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
23.43Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana
23.44Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
23.49Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana
23.5Cementa, kaļķa un ģipša ražošana
23.51Cementa ražošana
23.52Kaļķa un ģipša ražošana
23.6Betona, cementa un ģipša izstrādājumu ražošana
23.61Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
23.62Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana
23.63Gatavo betona maisījumu ražošana
23.64Javu ražošana
23.65Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana
23.69Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana
23.7Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde
23.70Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde
23.9Abrazīvo izstrādājumu un citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
23.91Abrazīvo izstrādājumu ražošana
23.99Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
24Metālu ražošana
24.1Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana
24.10Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana
24.2Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana
24.20Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana
24.3Tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošana
24.31Aukstā vilkšana
24.32Šauru slokšņu aukstā velmēšana
24.33Aukstā formēšana vai locīšana
24.34Stiepļu vilkšana
24.4Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana
24.41Cēlmetālu ražošana
24.42Alumīnija ražošana
24.43Svina, cinka un alvas ražošana
24.44Vara ražošana
24.45Citu krāsaino metālu ražošana
24.46Kodoldegvielas ražošana
24.5Metālu liešana
24.51Čuguna liešana
24.52Tērauda liešana
24.53Vieglo metālu liešana
24.54Citu krāsaino metālu liešana
25Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
25.1Metāla konstrukciju ražošana
25.11Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana
25.12Metāla durvju un logu ražošana
25.2Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
25.21Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
25.29Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
25.3Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
25.30Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
25.4Ieroču un munīcijas ražošana
25.40Ieroču un munīcijas ražošana
25.5Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
25.50Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
25.6Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
25.61Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
25.62Mehāniskā apstrāde
25.7Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
25.71Galda piederumu ražošana
25.72Slēdzeņu un eņģu ražošana
25.73Darbarīku ražošana
25.9Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
25.91Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana
25.92Vieglā metāla iepakojuma ražošana
25.93Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana
25.94Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana
25.99Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
26Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
26.1Elektronisko komponentu un plašu ražošana
26.11Elektronisko komponentu ražošana
26.12Elektronisko plašu ražošana
26.2Datoru un perifēro iekārtu ražošana
26.20Datoru un perifēro iekārtu ražošana
26.3Sakaru iekārtu ražošana
26.30Sakaru iekārtu ražošana
26.4Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
26.40Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
26.5Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana; pulksteņu ražošana
26.51Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana
26.52Pulksteņu ražošana
26.6Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
26.60Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
26.7Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
26.70Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
26.8Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
26.80Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
27Elektrisko iekārtu ražošana
27.1Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
27.11Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
27.12Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
27.2Galvanisko elementu ražošana
27.20Galvanisko elementu ražošana
27.3Vadu un instalāciju ierīču ražošana
27.31Optisko šķiedru kabeļu ražošana
27.32Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
27.33Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana
27.4Apgaismes ierīču ražošana
27.40Apgaismes ierīču ražošana
27.5Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana
27.51Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana
27.52Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana
27.9Citu elektroiekārtu ražošana
27.90Citu elektroiekārtu ražošana
28Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
28.1Universālu mehānismu ražošana
28.11Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
28.12Hidraulisko iekārtu ražošana
28.13Sūkņu un kompresoru ražošana
28.14Krānu un ventiļu ražošana
28.15Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana
28.2Pārējo universālu iekārtu ražošana
28.21Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana
28.22Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
28.23Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)
28.24Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana
28.25Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
28.29Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
28.3Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
28.30Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
28.4Darbgaldu ražošana
28.41Metālapstrādes darbgaldu ražošana
28.49Cita veida darbgaldu ražošana
28.9Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
28.91Mašīnu ražošana metalurģijai
28.92Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai
28.93Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei
28.94Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai
28.95Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai
28.96Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei
28.99Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
29Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
29.1Automobiļu ražošana
29.10Automobiļu ražošana
29.2Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
29.20Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
29.3Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
29.31Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
29.32Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
30Citu transportlīdzekļu ražošana
30.1Kuģu un laivu būve
30.11Kuģu un peldošo iekārtu būve
30.12Atpūtas un sporta laivu būve
30.2Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
30.20Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
30.3Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
30.30Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
30.4Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
30.40Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
30.9Pārējo transportlīdzekļu ražošana
30.91Motociklu ražošana
30.92Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana
30.99Pārējo transportlīdzekļu ražošana
31Mēbeļu ražošana
31.0Mēbeļu ražošana
31.01Biroju un veikalu mēbeļu ražošana
31.02Virtuves mēbeļu ražošana
31.03Matraču ražošana
31.09Citu mēbeļu ražošana
32Cita veida ražošana
32.1Juvelierizstrādājumu, bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana
32.11Monētu kalšana
32.12Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana
32.13Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana
32.2Mūzikas instrumentu ražošana
32.20Mūzikas instrumentu ražošana
32.3Sporta preču ražošana
32.30Sporta preču ražošana
32.4Spēļu un rotaļlietu ražošana
32.40Spēļu un rotaļlietu ražošana
32.5Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
32.50Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
32.9Citur neklasificēta ražošana
32.91Slotu un suku ražošana
32.99Citur neklasificēta ražošana
33Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
33.1Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts
33.11Metāla izstrādājumu remonts
33.12Iekārtu remonts
33.13Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
33.14Elektroierīču remonts
33.15Kuģu un laivu remonts un apkope
33.16Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope
33.17Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
33.19Citu ierīču remonts
33.2Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
33.20Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
DELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
35Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
35.1Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale
35.11Elektroenerģijas ražošana
35.12Elektroenerģijas apgāde
35.13Elektroenerģijas sadale
35.14Elektroenerģijas tirdzniecība
35.2Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus
35.21Gāzes ražošana
35.22Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem
35.23Gāzes realizācija pa cauruļvadiem
35.3Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
35.30Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
EŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
36Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
36.0Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
36.00Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
37Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
37.0Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
37.00Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
38Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
38.1Atkritumu savākšana
38.11Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.12Bīstamo atkritumu savākšana
38.2Atkritumu apstrāde un izvietošana
38.21Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.22Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana
38.3Otrreizējā pārstrāde
38.31Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana
38.32Šķirotu materiālu pārstrāde
39Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
39.0Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
39.00Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
FBŪVNIECĪBA
41Ēku būvniecība
41.1Būvniecības projektu izstrādāšana
41.10Būvniecības projektu izstrādāšana
41.2Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
41.20Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
42Inženierbūvniecība
42.1Ceļu un dzelzceļu būvniecība
42.11Ceļu un maģistrāļu būvniecība
42.12Dzelzceļu un metro būvniecība
42.13Tiltu un tuneļu būvniecība
42.2Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība
42.21Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
42.22Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
42.9Pārējā inženierbūvniecība
42.91Hidrotehnisko objektu būvniecība
42.99Citur neklasificēta inženierbūvniecība
43Specializētie būvdarbi
43.1Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
43.11Ēku nojaukšana
43.12Būvlaukuma sagatavošana
43.13Pētniecisko urbumu veikšana
43.2Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības
43.21Elektroinstalācijas ierīkošana
43.22Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
43.29Citu inženiersistēmu montāža
43.3Būvdarbu pabeigšana
43.31Apmetēju darbi
43.32Galdnieku darbi
43.33Grīdas un sienu apdare
43.34Krāsotāju un stiklinieku darbi
43.39Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
43.9Citi specializētie būvdarbi
43.91Jumta seguma uzklāšana
43.99Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
GVAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
45Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts
45.1Automobiļu pārdošana
45.11Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana
45.19Citu automobiļu pārdošana
45.2Automobiļu apkope un remonts
45.20Automobiļu apkope un remonts
45.3Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana
45.31Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība
45.32Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība
45.4Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
45.40Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
46Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
46.1Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību
46.11Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.12Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.13Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.14Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.15Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.16Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.17Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.18Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.19Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.2Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība
46.21Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība
46.22Ziedu un augu vairumtirdzniecība
46.23Dzīvu lopu vairumtirdzniecība
46.24Jēlādu un izstrādātu ādu vairumtirdzniecība
46.3Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.31Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība
46.32Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība
46.33Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība
46.34Dzērienu vairumtirdzniecība
46.35Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.36Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.37Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
46.38Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus
46.39Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība
46.4Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
46.41Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība
46.42Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība
46.43Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība
46.44Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība
46.45Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība
46.46Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.47Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība
46.48Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība
46.49Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
46.5Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība
46.51Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība
46.52Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība
46.6Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
46.61Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
46.62Darbgaldu vairumtirdzniecība
46.63Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība
46.64Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība
46.65Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība
46.66Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība
46.69Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
46.7Cita veida specializētā vairumtirdzniecība
46.71Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
46.72Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība
46.73Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
46.74Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
46.75Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība
46.76Starpproduktu vairumtirdzniecība
46.77Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
46.9Nespecializētā vairumtirdzniecība
46.90Nespecializētā vairumtirdzniecība
47Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
47.1Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
47.11Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
47.19Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
47.2Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.21Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.22Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.23Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.24Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.25Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.26Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.29Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.3Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
47.30Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
47.4Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.41Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.42Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.43Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.5Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.51Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.52Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.53Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.54Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.59Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.6Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.61Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.62Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.63Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.64Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.65Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.7Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.71Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.72Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.73Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.74Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.75Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.76Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.77Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.78Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.79Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
47.8Mazumtirdzniecība stendos un tirgos
47.81Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
47.82Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
47.89Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
47.9Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem
47.91Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos
47.99Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem
HTRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
49Sauszemes transports un cauruļvadu transports
49.1Pasažieru dzelzceļa transports
49.10Pasažieru dzelzceļa transports
49.2Kravu dzelzceļa transports
49.20Kravu dzelzceļa transports
49.3Pārējais pasažieru sauszemes transports
49.31Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi
49.32Taksometru pakalpojumi
49.39Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
49.4Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
49.41Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
49.42Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
49.5Cauruļvadu transports
49.50Cauruļvadu transports
50Ūdens transports
50.1Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
50.10Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
50.2Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
50.20Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
50.3Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
50.30Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
50.4Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
50.40Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
51Gaisa transports
51.1Pasažieru aviopārvadājumi
51.10Pasažieru aviopārvadājumi
51.2Kravu aviopārvadājumi un kosmiskais transports
51.21Kravu aviopārvadājumi
51.22Kosmiskais transports
52Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
52.1Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
52.10Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
52.2Transporta palīgdarbības
52.21Sauszemes transporta palīgdarbības
52.22Ūdens transporta palīgdarbības
52.23Aviotransporta palīgdarbības
52.24Kravu iekraušana un izkraušana
52.29Pārējās transporta palīgdarbības
53Pasta un kurjeru darbība
53.1Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
53.10Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
53.2Citas pasta un kurjeru darbības
53.20Citas pasta un kurjeru darbības
IIZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
55Izmitināšana
55.1Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
55.10Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
55.2Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
55.20Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
55.3Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
55.30Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
55.9Pārējo apmešanās vietu darbība
55.90Pārējo apmešanās vietu darbība
56Ēdināšanas pakalpojumi
56.1Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
56.10Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
56.2Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības
56.21Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma
56.29Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
56.3Bāru darbība
56.30Bāru darbība
JINFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
58Izdevējdarbība
58.1Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
58.11Grāmatu izdošana
58.12Izziņu katalogu izdošana
58.13Laikrakstu izdošana
58.14Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
58.19Citi izdevējdarbības veidi
58.2Datorprogrammatūras tiražēšana
58.21Datorspēļu tiražēšana
58.29Citu programmatūru tiražēšana
59Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana
59.1Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
59.11Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
59.12Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
59.13Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
59.14Kinofilmu demonstrēšana
59.2Skaņu ierakstu producēšana
59.20Skaņu ierakstu producēšana
60Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide
60.1Radio programmu apraide
60.10Radio programmu apraide
60.2Televīzijas programmu izstrāde un apraide
60.20Televīzijas programmu izstrāde un apraide
61Telekomunikācija
61.1Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
61.10Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
61.2Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
61.20Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
61.3Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
61.30Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
61.9Citi telekomunikāciju pakalpojumi
61.90Citi telekomunikācijas pakalpojumi
62Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
62.0Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
62.01Datorprogrammēšana
62.02Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
62.03Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
62.09Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
63Informācijas pakalpojumi
63.1Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība
63.11Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
63.12Interneta portālu darbība
63.9Citi informācijas pakalpojumi
63.91Ziņu aģentūru darbība
63.99Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
KFINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
64Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
64.1Monetārā starpniecība
64.11Centrālo banku darbība
64.19Cita monetārā starpniecība
64.2Holdingkompāniju darbība
64.20Holdingkompāniju darbība
64.3Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
64.30Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
64.9Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
64.91Finanšu noma
64.92Citi kreditēšanas pakalpojumi
64.99Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
65Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu
65.1Apdrošināšana
65.11Dzīvības apdrošināšana
65.12Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu
65.2Pārapdrošināšana
65.20Pārapdrošināšana
65.3Pensiju uzkrāšana
65.30Pensiju uzkrāšana
66Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības
66.1Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
66.11Finanšu tirgus vadīšana
66.12Operācijas ar vērtspapīriem
66.19Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
66.2Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība
66.21Riska un zaudējumu novērtēšana
66.22Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība
66.29Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība
66.3Fondu pārvaldīšana
66.30Fondu pārvaldīšana
LOPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
68Operācijas ar nekustamo īpašumu
68.1Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
68.10Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
68.2Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
68.20Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
68.3Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
68.31Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
68.32Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
MPROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
69Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
69.1Juridiskie pakalpojumi
69.10Juridiskie pakalpojumi
69.2Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
69.20Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
70Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
70.1Centrālo biroju darbība
70.10Centrālo biroju darbība
70.2Vadības konsultāciju pakalpojumi
70.21Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
70.22Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
71Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
71.1Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
71.11Arhitektūras pakalpojumi
71.12Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
71.2Tehniskā pārbaude un analīze
71.20Tehniskā pārbaude un analīze
72Zinātniskās pētniecības darbs
72.1Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
72.11Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā
72.19Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
72.2Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
72.20Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
73Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
73.1Reklāmas pakalpojumi
73.11Reklāmas aģentūru darbība
73.12Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos
73.2Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
73.20Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
74Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
74.1Specializētie projektēšanas darbi
74.10Specializētie projektēšanas darbi
74.2Fotopakalpojumi
74.20Fotopakalpojumi
74.3Tulkošanas un tulku pakalpojumi
74.30Tulkošanas un tulku pakalpojumi
74.9Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
74.90Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
75Veterinārie pakalpojumi
75.0Veterinārie pakalpojumi
75.00Veterinārie pakalpojumi
NADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
77Iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.1Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.11Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.12Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.2Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.21Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.22Videoierakstu un disku iznomāšana
77.29Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.3Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.31Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.32Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.33Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)
77.34Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.35Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.39Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.4Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
77.40Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
78Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
78.1Nodarbinātības aģentūru darbība
78.10Nodarbinātības aģentūru darbība
78.2Nodrošināšana ar personālu uz laiku
78.20Nodrošināšana ar personālu uz laiku
78.3Pārējo cilvēkresursu vadība
78.30Pārējo cilvēkresursu vadība
79Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi
79.1Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi
79.11Ceļojumu biroju pakalpojumi
79.12Tūrisma operatoru pakalpojumi
79.9Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
79.90Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
80Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana
80.1Personiskās drošības darbības
80.10Personiskās drošības darbības
80.2Drošības sistēmu pakalpojumi
80.20Drošības sistēmu pakalpojumi
80.3Izmeklēšanas darbības
80.30Izmeklēšanas darbības
81Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
81.1Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
81.10Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
81.2Uzkopšanas darbības
81.21Vispārēja ēku tīrīšana
81.22Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
81.29Cita veida tīrīšanas darbības
81.3Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
81.30Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības
82.1Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
82.11Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.2Informācijas zvanu centru darbība
82.20Informācijas zvanu centru darbība
82.3Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
82.30Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
82.9Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
82.91Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi
82.92Iepakošanas pakalpojumi
82.99Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
OVALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA
84Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
84.1Valsts vadīšana un sabiedrības sociāli ekonomiskā politika
84.11Vispārējo valsts dienestu darbība
84.12Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu
84.13Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana
84.2Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā
84.21Ārlietas
84.22Aizsardzība
84.23Tieslietu iestāžu darbība
84.24Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana
84.25Ugunsdzēsības dienestu darbība
84.3Obligātā sociālā apdrošināšana
84.30Obligātā sociālā apdrošināšana
PIZGLĪTĪBA
85Izglītība
85.1Pirmskolas izglītība
85.10Pirmskolas izglītība
85.2Sākumizglītība
85.20Sākumizglītība
85.3Vidējā izglītība
85.31Vispārējā vidējā izglītība
85.32Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
85.4Augstākā izglītība
85.41Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā
85.42Akadēmiskā augstākā izglītība
85.5Pārējā izglītība
85.51Sporta un ārpusskolas izglītība
85.52Kultūras izglītība
85.53Transportlīdzekļu vadītāju apmācība
85.59Citur neklasificēta izglītība
85.6Izglītības atbalsta pakalpojumi
85.60Izglītības atbalsta pakalpojumi
QVESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
86Veselības aizsardzība
86.1Slimnīcu darbība
86.10Slimnīcu darbība
86.2Ārstu un zobārstu prakse
86.21Vispārējā ārstu prakse
86.22Specializētā ārstu prakse
86.23Zobārstu prakse
86.9Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
86.90Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
87Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
87.1Aprūpes centru pakalpojumi
87.10Aprūpes centru pakalpojumi
87.2Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
87.20Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
87.3Veco ļaužu un invalīdu aprūpe
87.30Veco ļaužu un invalīdu aprūpe
87.9Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu
87.90Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu
88Sociālā aprūpe bez izmitināšanas
88.1Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas
88.10Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas
88.9Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas
88.91Bērnu dienas aprūpes centru darbība
88.99Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi
RMĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
90Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības
90.0Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības
90.01Mākslinieku darbība
90.02Mākslas palīgdarbības
90.03Mākslinieciskā jaunrade
90.04Kultūras iestāžu darbība
91Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība
91.0Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība
91.01Bibliotēku un arhīvu darbība
91.02Muzeju darbība
91.03Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
91.04Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība
92Azartspēles un derības
92.0Azartspēles un derības
92.00Azartspēles un derības
93Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība
93.1Sporta nodarbības
93.11Sporta objektu darbība
93.12Sporta klubu darbība
93.13Fitnesa centru darbība
93.19Citas sporta nodarbības
93.2Izklaides un atpūtas darbība
93.21Atrakciju un atpūtas parku darbība
93.29Cita izklaides un atpūtas darbība
SCITI PAKALPOJUMI
94Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
94.1Darba devēju un profesionālo organizāciju darbība
94.11Darba devēju organizāciju darbība
94.12Profesionālu organizāciju darbība
94.2Arodbiedrību darbība
94.20Arodbiedrību darbība
94.9Citu organizāciju darbība
94.91Reliģisko organizāciju darbība
94.92Politisko organizāciju darbība
94.99Citur neklasificētu organizāciju darbība
95Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
95.1Datoru un sakaru iekārtu remonts
95.11Datoru un perifēro iekārtu remonts
95.12Sakaru iekārtu remonts
95.2Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
95.21Sadzīves elektronisko iekārtu remonts
95.22Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts
95.23Apavu un ādas izstrādājumu remonts
95.24Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts
95.25Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts
95.29Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
96Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana
96.0Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana
96.01Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana
96.02Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
96.03Apbedīšana un ar to saistītā darbība
96.04Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
96.09Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi
TMĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS
97Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
97.0Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
97.00Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
98Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
98.1Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās
98.10Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās
98.2Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi
98.20Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi
UĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA
99Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
99.0Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
99.00Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
00.00u.c. statūtos paredzētā darbība