lv_LV
  Tālruņi: (+371) 27049449, 29227274  Skype: GUGL.lv
e-pārskats | LB kursi | PVN reģistrs | ES PVN | VID EDS | 1188.lv


Grāmatvedība un Grāmatvedības Lietvedība
«
»


Šodien (05.04.20)
Vārda dienas:

Vija, Vidaga, Aivija

Teritoriju kodi

Ministru kabineta noteikumi Nr.315. Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 6.§)

Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 7.1 pantu

    1. Noteikumi nosaka Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (turpmāk - klasifikators).
    2. Klasifikatora mērķis ir nodrošināt vienotu administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību kodēšanu saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto administratīvi teritoriālo iedalījumu.
    3. Klasifikatora objekti ir administratīvās teritorijas un novadu teritoriālā iedalījuma vienības.
    4. Katram klasifikatora objektam piešķir unikālu septiņu zīmju kodu, kurš aizvieto objekta nosaukumu (pielikums).
    5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumus Nr.337 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 79.nr.; 2009, 34.nr.).

(Ministru prezidents V.Dombrovskis. Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs E.Repše)

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators
Kods
(pirmo nulli var arī nelietot)
Nosaukums
0010000 Rīga
- 010091 Centra rajons
- 010092 Kurzemes rajons
- 010093 Latgales priekšpilsēta
- 010094 Vidzemes priekšpilsēta
- 010095 Zemgales priekšpilsēta
- 010096 Ziemeļu rajons
0050000 Daugavpils
0090000 Jelgava
0110000 Jēkabpils
0130000 Jūrmala
0170000 Liepāja
0210000 Rēzekne
0250000 Valmiera
0270000 Ventspils
0320200 Aizkraukles novads
0320201 Aizkraukles pilsēta
0320244 Aizkraukles pagasts
0321000 Jaunjelgavas novads
0321007 Jaunjelgavas pilsēta
0321027 Jaunjelgavas pagasts
0321050 Daudzeses pagasts
0321078 Seces pagasts
0321080 Sērenes pagasts
0321084 Staburaga pagasts
0321086 Sunākstes pagasts
0321400 Pļaviņu novads
0321413 Pļaviņu pilsēta
0321442 Aiviekstes pagasts
0321458 Klintaines pagasts
0321492 Vietalvas pagasts
0326100 Kokneses novads
0326146 Bebru pagasts
0326154 Iršu pagasts
0326160 Kokneses pagasts
0327100 Neretas novads
0327166 Mazzalves pagasts
0327170 Neretas pagasts
0327174 Pilskalnes pagasts
0327196 Zalves pagasts
0328200 Skrīveru novads
0360200 Alūksnes novads
0360201 Alūksnes pilsēta
0360242 Alsviķu pagasts
0360244 Annas pagasts
0360252 Ilzenes pagasts
0360256 Jaunalūksnes pagasts
0360258 Jaunannas pagasts
0360260 Jaunlaicenes pagasts
0360264 Kalncempju pagasts
0360268 Liepnas pagasts
0360272 Malienas pagasts
0360274 Mālupes pagasts
0360276 Mārkalnes pagasts
0360280 Pededzes pagasts
0360288 Veclaicenes pagasts
0360294 Zeltiņu pagasts
0360296 Ziemera pagasts
0360800 Apes novads
0360805 Apes pilsēta
0360825 Apes pagasts
0360848 Gaujienas pagasts
0360884 Trapenes pagasts
0360890 Virešu pagasts
0380200 Balvu novads
0380201 Balvu pilsēta
0380246 Balvu pagasts
0380248 Bērzkalnes pagasts
0380250 Bērzpils pagasts
0380252 Briežuciema pagasts
0380256 Krišjāņu pagasts
0380258 Kubuļu pagasts
0380266 Lazdulejas pagasts
0380286 Tilžas pagasts
0380290 Vectilžas pagasts
0380294 Vīksnas pagasts
0381600 Viļakas novads
0381615 Viļakas pilsēta
0381660 Kupravas pagasts
0381670 Medņevas pagasts
0381678 Susāju pagasts
0381682 Šķilbēnu pagasts
0381692 Vecumu pagasts
0381698 Žīguru pagasts
0384400 Baltinavas novads
0387500 Rugāju novads
0387564 Lazdukalna pagasts
0387574 Rugāju pagasts
0400200 Bauskas novads
0400201 Bauskas pilsēta
0400246 Brunavas pagasts
0400250 Ceraukstes pagasts
0400252 Codes pagasts
0400256 Dāviņu pagasts
0400260 Gailīšu pagasts
0400268 Īslīces pagasts
0400272 Mežotnes pagasts
0400292 Vecsaules pagasts
0406400 Iecavas novads
0407700 Rundāles novads
0407776 Rundāles pagasts
0407788 Svitenes pagasts
0407796 Viesturu pagasts
0409500 Vecumnieku novads
0409544 Bārbeles pagasts
0409562 Kurmenes pagasts
0409580 Skaistkalnes pagasts
0409584 Stelpes pagasts
0409590 Valles pagasts
0409594 Vecumnieku pagasts
0420200 Cēsu novads
0420201 Cēsu pilsēta
0420290 Vaives pagasts
0421200 Līgatnes novads
0421211 Līgatnes pilsēta
0421262 Līgatnes pagasts
0424701 Amatas novads
0424742 Amatas pagasts
0424746 Drabešu pagasts
0424768 Nītaures pagasts
0424778 Skujenes pagasts
0424796 Zaubes pagasts
0425700 Jaunpiebalgas novads
0425756 Jaunpiebalgas pagasts
0425798 Zosēnu pagasts
0427300 Priekuļu novads
0427360 Liepas pagasts
0427364 Mārsnēnu pagasts
0427372 Priekuļu pagasts
0427394 Veselavas pagasts
0427500 Pārgaujas novads
0427574 Raiskuma pagasts
0427580 Stalbes pagasts
0427582 Straupes pagasts
0427700 Raunas novads
0427748 Drustu pagasts
0427776 Raunas pagasts
0429300 Vecpiebalgas novads
0429350 Dzērbenes pagasts
0429354 Inešu pagasts
0429358 Kaives pagasts
0429386 Taurenes pagasts
0429392 Vecpiebalgas pagasts
0440200 Daugavpils novads
0440242 Ambeļu pagasts
0440246 Biķernieku pagasts
0440250 Demenes pagasts
0440252 Dubnas pagasts
0440260 Kalkūnes pagasts
0440262 Kalupes pagasts
0440264 Laucesas pagasts
0440268 Līksnas pagasts
0440270 Maļinovas pagasts
0440272 Medumu pagasts
0440274 Naujenes pagasts
0440276 Nīcgales pagasts
0440284 Salienas pagasts
0440286 Skrudalienas pagasts
0440288 Sventes pagasts
0440292 Tabores pagasts
0440294 Vaboles pagasts
0440296 Vecsalienas pagasts
0440298 Višķu pagasts
0440801 Ilūkstes novads
0440807 Ilūkstes pilsēta
0440815 Subates pilsēta
0440835 Prodes pagasts
0440844 Bebrenes pagasts
0440854 Dvietes pagasts
0440856 Eglaines pagasts
0440880 Pilskalnes pagasts
0440890 Šēderes pagasts
0460200 Dobeles novads
0460201 Dobeles pilsēta
0460242 Annenieku pagasts
0460246 Auru pagasts
0460252 Bērzes pagasts
0460254 Bikstu pagasts
0460260 Dobeles pagasts
0460268 Jaunbērzes pagasts
0460272 Krimūnu pagasts
0460280 Naudītes pagasts
0460284 Penkules pagasts
0460298 Zebrenes pagasts
0460800 Auces novads
0460805 Auces pilsēta
0460825 Vecauces pagasts
0460850 Bēnes pagasts
0460864 Īles pagasts
0460876 Lielauces pagasts
0460890 Ukru pagasts
0460894 Vītiņu pagasts
0468900 Tērvetes novads
0468944 Augstkalnes pagasts
0468956 Bukaišu pagasts
0468988 Tērvetes pagasts
0500200 Gulbenes novads
0500201 Gulbenes pilsēta
0500244 Beļavas pagasts
0500248 Daukstu pagasts
0500252 Druvienas pagasts
0500256 Galgauskas pagasts
0500260 Jaungulbenes pagasts
0500264 Lejasciema pagasts
0500268 Litenes pagasts
0500272 Lizuma pagasts
0500276 Līgo pagasts
0500284 Rankas pagasts
0500288 Stāmerienas pagasts
0500290 Stradu pagasts
0500294 Tirzas pagasts
0540200 Jelgavas novads
0540248 Elejas pagasts
0540252 Glūdas pagasts
0540256 Jaunsvirlaukas pagasts
0540258 Kalnciema pagasts
0540260 Lielplatones pagasts
0540262 Līvbērzes pagasts
0540270 Platones pagasts
0540274 Sesavas pagasts
0540282 Svētes pagasts
0540286 Valgundes pagasts
0540290 Vilces pagasts
0540292 Vircavas pagasts
0540296 Zaļenieku pagasts
0546701 Ozolnieku novads
0546744 Cenu pagasts
0546766 Ozolnieku pagasts
0546778 Sidrabenes pagasts
0560200 Jēkabpils novads
0560248 Ābeļu pagasts
0560252 Dignājas pagasts
0560254 Dunavas pagasts
0560266 Kalna pagasts
0560274 Leimaņu pagasts
0560282 Rubenes pagasts
0560298 Zasas pagasts
0560800 Aknīstes novads
0560805 Aknīstes pilsēta
0560825 Aknīstes pagasts
0560844 Asares pagasts
0560862 Gārsenes pagasts
0561800 Viesītes novads
0561815 Viesītes pilsēta
0561835 Viesītes pagasts
0561858 Elkšņu pagasts
0561880 Rites pagasts
0561888 Saukas pagasts
0566900 Krustpils novads
0566946 Atašienes pagasts
0566968 Krustpils pagasts
0566970 Kūku pagasts
0566976 Mežāres pagasts
0566994 Variešu pagasts
0566996 Vīpes pagasts
0568700 Salas novads
0568786 Salas pagasts
0568790 Sēlpils pagasts
0600202 Krāslavas novads
0600201 Krāslavas pilsēta
0600248 Aulejas pagasts
0600262 Indras pagasts
0600264 Izvaltas pagasts
0600268 Kalniešu pagasts
0600270 Kaplavas pagasts
0600274 Kombuļu pagasts
0600278 Krāslavas pagasts
0600284 Piedrujas pagasts
0600286 Robežnieku pagasts
0600288 Skaistas pagasts
0600296 Ūdrīšu pagasts
0601000 Dagdas novads
0601009 Dagdas pilsēta
0601042 Andrupenes pagasts
0601044 Andzeļu pagasts
0601046 Asūnes pagasts
0601050 Bērziņu pagasts
0601054 Dagdas pagasts
0601056 Ezernieku pagasts
0601076 Konstantinovas pagasts
0601080 Ķepovas pagasts
0601090 Svariņu pagasts
0601092 Šķaunes pagasts
0604300 Aglonas novads
0604342 Aglonas pagasts
0604358 Grāveru pagasts
0604372 Kastuļinas pagasts
0604394 Šķeltovas pagasts
0620200 Kuldīgas novads
0620201 Kuldīgas pilsēta
0620246 Ēdoles pagasts
0620250 Gudenieku pagasts
0620254 Īvandes pagasts
0620258 Kabiles pagasts
0620260 Kurmāles pagasts
0620264 Laidu pagasts
0620272 Padures pagasts
0620274 Pelču pagasts
0620280 Rendas pagasts
0620284 Rumbas pagasts
0620290 Snēpeles pagasts
0620292 Turlavas pagasts
0620296 Vārmes pagasts
0621200 Skrundas novads
0621209 Skrundas pilsēta
0621229 Skrundas pagasts
0621268 Nīkrāces pagasts
0621278 Raņķu pagasts
0621282 Rudbāržu pagasts
0624200 Alsungas novads
0640600 Aizputes novads
0640605 Aizputes pilsēta
0640642 Aizputes pagasts
0640648 Cīravas pagasts
0640666 Kalvenes pagasts
0640668 Kazdangas pagasts
0640672 Lažas pagasts
0640801 Durbes novads
0640807 Durbes pilsēta
0640827 Durbes pagasts
0640850 Dunalkas pagasts
0640888 Tadaiķu pagasts
0640894 Vecpils pagasts
0641000 Grobiņas novads
0641009 Grobiņas pilsēta
0641044 Bārtas pagasts
0641056 Gaviezes pagasts
0641060 Grobiņas pagasts
0641076 Medzes pagasts
0641401 Pāvilostas novads
0641413 Pāvilostas pilsēta
0641486 Sakas pagasts
0641496 Vērgales pagasts
0641600 Priekules novads
0641615 Priekules pilsēta
0641646 Bunkas pagasts
0641658 Gramzdas pagasts
0641664 Kalētu pagasts
0641682 Priekules pagasts
0641698 Virgas pagasts
0647900 Nīcas novads
0647978 Nīcas pagasts
0647980 Otaņķu pagasts
0648500 Rucavas novads
0648552 Dunikas pagasts
0648584 Rucavas pagasts
0649300 Vaiņodes novads
0649354 Embūtes pagasts
0649392 Vaiņodes pagasts
0660200 Limbažu novads
0660201 Limbažu pilsēta
0660252 Katvaru pagasts
0660264 Limbažu pagasts
0660268 Pāles pagasts
0660276 Skultes pagasts
0660280 Umurgas pagasts
0660284 Vidrižu pagasts
0660288 Viļķenes pagasts
0661000 Alojas novads
0661007 Alojas pilsēta
0661017 Staiceles pilsēta
0661027 Alojas pagasts
0661037 Staiceles pagasts
0661044 Braslavas pagasts
0661048 Brīvzemnieku pagasts
0661400 Salacgrīvas novads
0661405 Ainažu pilsēta
0661415 Salacgrīvas pilsēta
0661425 Ainažu pagasts
0661435 Salacgrīvas pagasts
0661460 Liepupes pagasts
0680200 Ludzas novads
0680201 Ludzas pilsēta
0680246 Briģu pagasts
0680250 Cirmas pagasts
0680258 Isnaudas pagasts
0680260 Istras pagasts
0680278 Nirzas pagasts
0680280 Ņukšu pagasts
0680286 Pildas pagasts
0680288 Pureņu pagasts
0680292 Rundēnu pagasts
0681000 Kārsavas novads
0681009 Kārsavas pilsēta
0681054 Goliševas pagasts
0681068 Malnavas pagasts
0681070 Mežvidu pagasts
0681072 Mērdzenes pagasts
0681094 Salnavas pagasts
0681801 Zilupes novads
0681817 Zilupes pilsēta
0681864 Lauderu pagasts
0681884 Pasienes pagasts
0681896 Zaļesjes pagasts
0684901 Ciblas novads
0684944 Blontu pagasts
0684948 Ciblas pagasts
0684966 Līdumnieku pagasts
0684990 Pušmucovas pagasts
0684998 Zvirgzdenes pagasts
0700200 Madonas novads
0700201 Madonas pilsēta
0700242 Aronas pagasts
0700244 Barkavas pagasts
0700246 Bērzaunes pagasts
0700250 Dzelzavas pagasts
0700262 Kalsnavas pagasts
0700266 Lazdonas pagasts
0700268 Liezēres pagasts
0700270 Ļaudonas pagasts
0700274 Mārcienas pagasts
0700276 Mētrienas pagasts
0700282 Ošupes pagasts
0700286 Praulienas pagasts
0700290 Sarkaņu pagasts
0700296 Vestienas pagasts
0700800 Cesvaines novads
0700807 Cesvaines pilsēta
0700827 Cesvaines pagasts
0701400 Lubānas novads
0701413 Lubānas pilsēta
0701458 Indrānu pagasts
0701800 Varakļānu novads
0701817 Varakļānu pilsēta
0701878 Murmastienes pagasts
0701894 Varakļānu pagasts
0705500 Ērgļu novads
0705554 Ērgļu pagasts
0705560 Jumurdas pagasts
0705592 Sausnējas pagasts
0740202 Ogres novads
0740201 Ogres pilsēta
0740252 Krapes pagasts
0740256 Ķeipenes pagasts
0740260 Lauberes pagasts
0740268 Madlienas pagasts
0740272 Mazozolu pagasts
0740276 Meņģeles pagasts
0740280 Ogresgala pagasts
0740288 Suntažu pagasts
0740292 Taurupes pagasts
0740600 Ikšķiles novads
0740605 Ikšķiles pilsēta
0740625 Tīnūžu pagasts
0741001 Ķeguma novads
0741009 Ķeguma pilsēta
0741029 Tomes pagasts
0741044 Birzgales pagasts
0741084 Rembates pagasts
0741401 Lielvārdes novads
0741413 Lielvārdes pilsēta
0741433 Lielvārdes pagasts
0741448 Jumpravas pagasts
0741464 Lēdmanes pagasts
0760202 Preiļu novads
0760201 Preiļu pilsēta
0760244 Aizkalnes pagasts
0760256 Pelēču pagasts
0760258 Preiļu pagasts
0760274 Saunas pagasts
0761201 Līvānu novads
0761211 Līvānu pilsēta
0761252 Jersikas pagasts
0761266 Rožupes pagasts
0761268 Rudzātu pagasts
0761282 Sutru pagasts
0761286 Turku pagasts
0766300 Riebiņu novads
0766348 Galēnu pagasts
0766362 Riebiņu pagasts
0766370 Rušonas pagasts
0766376 Silajāņu pagasts
0766378 Sīļukalna pagasts
0766380 Stabulnieku pagasts
0769101 Vārkavas novads
0769164 Rožkalnu pagasts
0769190 Upmalas pagasts
0769194 Vārkavas pagasts
0780200 Rēzeknes novads
0780242 Audriņu pagasts
0780244 Bērzgales pagasts
0780246 Čornajas pagasts
0780250 Dricānu pagasts
0780252 Feimaņu pagasts
0780254 Gaigalavas pagasts
0780256 Griškānu pagasts
0780258 Ilzeskalna pagasts
0780260 Kantinieku pagasts
0780262 Kaunatas pagasts
0780266 Lendžu pagasts
0780268 Lūznavas pagasts
0780270 Maltas pagasts
0780272 Mākoņkalna pagasts
0780274 Nagļu pagasts
0780276 Ozolaines pagasts
0780278 Ozolmuižas pagasts
0780280 Pušas pagasts
0780282 Rikavas pagasts
0780284 Nautrēnu pagasts
0780286 Sakstagala pagasts
0780288 Silmalas pagasts
0780292 Stoļerovas pagasts
0780294 Stružānu pagasts
0780296 Vērēmu pagasts
0781800 Viļānu novads
0781817 Viļānu pilsēta
0781848 Dekšāres pagasts
0781890 Sokolku pagasts
0781898 Viļānu pagasts
0800600 Baldones novads
0800605 Baldones pilsēta
0800625 Baldones pagasts
0800800 Ķekavas novads
0800807 Baložu pilsēta
0800856 Daugmales pagasts
0800870 Ķekavas pagasts
0801000 Olaines novads
0801009 Olaines pilsēta
0801080 Olaines pagasts
0801200 Salaspils novads
0801211 Salaspils pilsēta
0801231 Salaspils pagasts
0801400 Saulkrastu novads
0801413 Saulkrastu pilsēta
0801433 Saulkrastu pagasts
0801601 Siguldas novads
0801615 Siguldas pilsēta
0801642 Allažu pagasts
0801666 Mores pagasts
0801694 Siguldas pagasts
0801800 Inčukalna novads
0801817 Vangažu pilsēta
0801864 Inčukalna pagasts
0804400 Ādažu novads
0804900 Babītes novads
0804948 Babītes pagasts
0804988 Salas pagasts
0805200 Carnikavas novads
0806000 Garkalnes novads
0806900 Krimuldas novads
0806956 Lēdurgas pagasts
0806968 Krimuldas pagasts
0807400 Mālpils novads
0807600 Mārupes novads
0808400 Ropažu novads
0809200 Sējas novads
0809600 Stopiņu novads
0840200 Saldus novads
0840201 Saldus pilsēta
0840248 Ezeres pagasts
0840256 Jaunauces pagasts
0840258 Jaunlutriņu pagasts
0840262 Kursīšu pagasts
0840266 Lutriņu pagasts
0840270 Nīgrandes pagasts
0840272 Novadnieku pagasts
0840276 Pampāļu pagasts
0840282 Rubas pagasts
0840286 Saldus pagasts
0840288 Šķēdes pagasts
0840292 Vadakstes pagasts
0840294 Zaņas pagasts
0840296 Zirņu pagasts
0840298 Zvārdes pagasts
0840601 Brocēnu novads
0840605 Brocēnu pilsēta
0840625 Cieceres pagasts
0840644 Blīdenes pagasts
0840652 Gaiķu pagasts
0840680 Remtes pagasts
0880200 Talsu novads
0880201 Talsu pilsēta
0880213 Sabiles pilsēta
0880215 Stendes pilsēta
0880217 Valdemārpils pilsēta
0880237 Ārlavas pagasts
0880242 Abavas pagasts
0880246 Balgales pagasts
0880254 Ģibuļu pagasts
0880258 Īves pagasts
0880264 Ķūļciema pagasts
0880268 Laidzes pagasts
0880270 Laucienes pagasts
0880272 Lībagu pagasts
0880274 Lubes pagasts
0880286 Strazdes pagasts
0880292 Valdgales pagasts
0880294 Vandzenes pagasts
0880296 Virbu pagasts
0885100 Dundagas novads
0885150 Dundagas pagasts
0885162 Kolkas pagasts
0888300 Rojas novads
0888378 Mērsraga pagasts
0888382 Rojas pagasts
0900200 Tukuma novads
0900201 Tukuma pilsēta
0900246 Degoles pagasts
0900248 Džūkstes pagasts
0900254 Irlavas pagasts
0900258 Jaunsātu pagasts
0900268 Lestenes pagasts
0900274 Pūres pagasts
0900278 Sēmes pagasts
0900280 Slampes pagasts
0900284 Tumes pagasts
0900296 Zentenes pagasts
0901201 Kandavas novads
0901211 Kandavas pilsēta
0901244 Cēres pagasts
0901262 Kandavas pagasts
0901270 Matkules pagasts
0901288 Vānes pagasts
0901292 Zantes pagasts
0901294 Zemītes pagasts
0905100 Engures novads
0905150 Engures pagasts
0905166 Lapmežciema pagasts
0905182 Smārdes pagasts
0905700 Jaunpils novads
0905756 Jaunpils pagasts
0905790 Viesatu pagasts
0940200 Valkas novads
0940201 Valkas pilsēta
0940252 Ērģemes pagasts
0940266 Kārķu pagasts
0940288 Valkas pagasts
0940292 Vijciema pagasts
0940296 Zvārtavas pagasts
0941600 Smiltenes novads
0941615 Smiltenes pilsēta
0941644 Bilskas pagasts
0941646 Blomes pagasts
0941648 Brantu pagasts
0941658 Grundzāles pagasts
0941670 Launkalnes pagasts
0941674 Palsmanes pagasts
0941680 Smiltenes pagasts
0941690 Variņu pagasts
0941800 Strenču novads
0941813 Sedas pilsēta
0941817 Strenču pilsēta
0941860 Jērcēnu pagasts
0941876 Plāņu pagasts
0960200 Kocēnu novads
0960244 Bērzaines pagasts
0960252 Dikļu pagasts
0960264 Kocēnu pagasts
0960288 Vaidavas pagasts
0960296 Zilākalna pagasts
0961000 Mazsalacas novads
0961011 Mazsalacas pilsēta
0961031 Mazsalacas pagasts
0961076 Ramatas pagasts
0961082 Sēļu pagasts
0961084 Skaņkalnes pagasts
0961600 Rūjienas novads
0961615 Rūjienas pilsēta
0961656 Ipiķu pagasts
0961658 Jeru pagasts
0961668 Lodes pagasts
0961694 Vilpulkas pagasts
0964700 Beverīnas novads
0964746 Brenguļu pagasts
0964762 Kauguru pagasts
0964784 Trikātas pagasts
0967101 Burtnieku novads
0967148 Burtnieku pagasts
0967154 Ēveles pagasts
0967170 Matīšu pagasts
0967178 Rencēnu pagasts
0967190 Valmieras pagasts
0967192 Vecates pagasts
0967300 Naukšēnu novads
0967366 Ķoņu pagasts
0967372 Naukšēnu pagasts
0980200 Ventspils novads
0980213 Piltenes pilsēta
0980233 Piltenes pagasts
0980244 Ances pagasts
0980250 Jūrkalnes pagasts
0980256 Popes pagasts
0980260 Puzes pagasts
0980266 Tārgales pagasts
0980270 Ugāles pagasts
0980274 Usmas pagasts
0980278 Užavas pagasts
0980284 Vārves pagasts
0980290 Ziru pagasts
0980294 Zlēku pagasts